Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål - og mine svar:

  • Skubbe/skyve er det tyngste du gjør på et bløtt underlag
  • Rulle er det letteste du kan gjøre, men å trekke er mye lettere enn å skubbe/skyve
  • Høydeforskjell mellom personer er et lite problem når man forflytter, men et stort problem når man løfter.

 

Her samler jeg noen av de vanligste spørsmålene jeg får fra fysioterapeuter, ergoterapeuter og pleiere:

  1. Hva kan vi gjøre når det er stor høydeforskjell mellom personene som arbeider sammen ved en seng?

Forskjellene i høyde spiller liten rolle når man forflytter, men større rolle når man løfter. Det er ikke høydeforskjellen fra hode til hode som er avgjørende, men forskjellen mellom albuene til personene som arbeider sammen som er avgjørende for innstilling av sengehøyden. Ved gammeldags manuell løfting av pasienter med eller uten stikklaken merker man større forskjeller i belastning på personene med forskjellig høyde.

MEN – ved forflytningsløsninger spiller høydeforskjellen mellom personenen mindre rolle fordi vi kun 1) ruller, 2) trekker eller eventuelt 3) skubber/skyver pasientene langs sengeflaten eller andre horisontale flater som røntgenbord, operasjonsbord eller stoler.

Årsaken til at høydeforskjellene mellom personer blir mindre problematisk å forholde seg til, er at vi ved forflytninger kan forlenge eller forkorte armene våre ved hjelp av å gripe i stikklaken, laken eller bruke andre grepsmuligheter.

Bildene viser hvordan vi kan utjevne forskjeller i høyde mellom ansatte når vi forflytter.

  1. Hvorfor er det tyngre å skubbe/skyve enn å trekke pasienter i seng?

Årsakene til dette er av rent fysisk karakter.

Prøv å huske hvordan det er å skubbe/skyve en barnevogn i dyp snø eller i bløt sand på en strand. Det går ikke lang tid før du vender om og trekker vognen etter deg istedet. Årsaken er den vinkelen pasienten treffer madrassen med eller vognen treffer snøen og sanden med – enten en svakt nedadgående bevegelse ved skubb/skyv eller med en svakt oppadgående bevegelse ved trekk. Se på tegningen jeg har laget der du ser den røde pilen som viser den nedadgående vinkelen ved skubb og den oppadgående pilen ved trekk.

 

© Forflytningsteknikk AS. mail@perlunde.no

Sist oppdatert 18.12.2015 kl. 15:07

Del denne siden med andre!

Share on Facebook