0

Kunnskap om hvordan gjøre helsesektoren til en attraktiv, bærekraftig og fysisk lett bransje å arbeide i - for nåværende og kommende generasjoner - er hva mine seminarer og kurs dypest sett handler om. (Bærekraftig her: at ansatte blir i helsesektoren)

Bilde fra Skovpavillongen - Kerteminde Vandrerhjem - Kerteminde.

23. mai 2022 fikk jeg en mail fra Århus med følgende tekst:

"Hej Per!

Tak for din mangeårige, store inspiration på forflytningsområdet her i Danmark!

Jeg vil blot vise dig, hvad vi har arbejdet med igennem de sidste 2 år i et EU projekt, der hedder Safe Transfer Techniques (STTech), som jeg er projektleder for. Vi er 5 nationaliteter, der har samarbejdet om at udvikle forskellige ”produkter” til undervisning/formidling af forflytning – bl.a. Guidelines til undervisere, Virtual Reality (om fald), e-læring (videoer, animationer + quizzer) og en Interaktiv Håndbog.

 

Du kan se det hele her Safe Transfer Techniques (aarhus.dk) og du vil nok kunne kende din stående/siddende/liggende patient/borger som Anna, Børge og Carla, som de hedder i Danmark nu

(Anna, Bengt og Carin i Sverige) 😊

Materialet findes på dansk, svensk, engelsk, græsk, spansk og kroatisk."

Mvh,

Cecilie Høegh Langvad

Projektleder 

3.0 Læringsmoduler
I undervisningsmodulerne kan du anvende digitale redskaber såvel som workshopbaseret undervisning planlagt ud fra hensigtsmæssige pædagogiske og didaktiske metoder. De præsenterede undervisningsmoduler er baseret på interviews med partnerlandene i ”Safe Transfer Techniques” STTech-projektet.

Undervisningsmodulerne er baseret på fælles viden og erfaringer i forhold til undervisning i forflytningsteknikker og med inspiration fra den norske fysioterapeut Per Halvor Lunde (Lunde, 2010).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Viktig ny forskning! - Les denne forskningsartikkelen:

https://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2022/plejeafdelingersforflytningskultur 

Bilde 25.04.2022 klokken 18.06.jpeg

Bilde 25.04.2022 klokken 18.04.jpeg

E-læring med Per Halvor Lunde:

Her er fire alternativer med e-læring innen forflytningskunnskap jeg har laget - og et som mine gode venner i Danmark har laget.

Tradisjonelle forflytningsseminarer:

Det neste tradisjonelle seminaret vil foregå i januar 2024

Seminar 1 og 2 - tverrfaglig, inter-nordiske kurs som arrangeres i Oslo, arrangeres to ganger årlig - i februar og oktober måned.

(For kurs på den lokale arbeidsplass, kontakt Per Halvor Lunde direkte via mail eller telefon.)

  • Program får du tilsendt på forespørsel og når du melder deg på nedenfor.
  • OBS! Ved nedlasting av dokumenter fra denne hjemmesiden - vær oppmerksom på følgende:Hvis du bruker PC, kan det hende at du må høyreklikke og åpne dokumentet i en annen nettleser for å få det opp. (Bruker du Mac, er det ingen problem – da kommer programmene direkte opp.)

Neste seminar for alle typer helsepersonell og lærere i helsefag – foregår som vanlig på Ullevål Universitetssykehus i Oslo.

Nyhet!

Seminar 1 og 2 i kombinasjon - 3 dager: 1. – 3. oktober 2024

Pris seminar 1 og 2 kombi – NOK 5.950,- pr person

Prisene inkluderer frukt, kjeks, kaffe, te og lunsj samt kursmateriell: internett-basert - papirløst.

Meld deg på eller be om program her ved å sende meg en mail.

Seminar 1 og 2 foregår på Ullevål Universitetssykehus

På “Søsterhjemmet” – i undervisningslokalene i kjelleren. Gå ned i kjelleren fra baksiden av bygget – inngang 2F.

Seminar 1 inneholder:

”FORFLYTNINGSKUNNSKAP OG BRUK AV FORFLYTNINGSTEKNIKKER”

Her lærer du selve håndverket og opparbeider håndlaget som er nødvendig i arbeid med pasienter på sykehus, beboere i sykehjem og i hjemmebasert omsorg. Hvordan løse oppgaver, hvordan analysere seg frem på faglig grunnlag - hvordan se muligheter, hvordan sette grenser på faglig, lovmessig og etisk grunnlag. Hvilke hjelpemidler er nødvendige, hvor mange hjelpere skal til i de forskjellige situasjoner? Alle praktiske faglige problemstillinger behandles i dette seminaret som gjør deg til en kompetent håndverker i helsesektoren.

Seminar 2 inneholder:

PRAKTISK PEDAGOGIKK OG ORGANISERING AV FORFLYTNINGSVEILEDERE I HELSEINSTITUSJONER

Her fokuserer vi på selve undervisningsrollen og oppgaven med å forandre kulturen på din arbeidsplass. Den gjøres i samarbeid med leder, verneombud, BHT og sentrale kolleger for å oppnå suksess over tid. Vi ser på forskningsbaserte resulater av både økonomisk, organisatorisk, biomekanisk og arbeidsmiljømessig karakter.

Kunnskap om hvordan gjøre helsesektoren til en attraktiv, bærekraftig og lett bransje å arbeide i - for nåværende og kommende generasjoner - er hva dette seminaret dypest sett handler om.

I tillegg henter jeg teori og praktiske resultater fra prosjekter innenfor utstrakt samarbeid med offentlige og private oppdragsgivere og i egen regi, blant annet fra Innovasjon Norge, Helse Bergen, InnoVest AS og Bano AS 2010-2014 og 2018-2021 i arbeidet med innovasjonsprosjektet Fremtidens baderom på sykehus, Aker Universitetssykehus 2005-2007, Vejle kommune og Forebyggelsesfonden 2010 – 2013 med prosjektet Bevægelseslære og forflytningskundskab, Hammel NeuroCenter, Jylland 2005 – 2013, Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus 2005-2011, Hvidovre Hospital i København 2004-2014, Arbejdsmiljøinstituttet i København 2001-2008 og Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo 1996-2003, Bærum kommune og Skedsmo kommune 2005 – 2019 – og videre i Lüzern, Sveits og i Danmark i 2023 - på Forflytningskonferencen 2023 i Bredsten, Jylland. Deretter forflytter jeg meg igjen tilbake til Færøyene - denne gang i januar/februar 2024. 

Forflytningsseminar om bariatriske pasienter – sykelig overvektige

Den 27. august 2014 holdt Sykehuset Innlandet og HMS-avdelingen det aller første seminar om temaet "Forflytning av sykelig overvektige pasienter". Seminaret foregikk i Terningen Arena på Elverum, og påmelding var til Serviceavdelingen Sykehuset Innlandet HMS-avdelingen. Foruten foredrag av Jørgen Foss, lederen av Foreningen for overvektige, holdt jeg selv foredrag og viste løsninger på forflytninger som ofte forekommer i sykehus.

Det var både workshop og demonstrasjon av nødvendige hjelpemidler for denne pasientgruppen.Til dette seminaret kom de viktigste leverandørene i Norge for å vise sine hjelpemidler spesielt konstruert for denne pasientgruppen.

© Forflytningsteknikk AS. mail@perlunde.no. (+47) 90101558

Sist oppdatert 18.05.2024 kl. 16:42

Del denne siden med andre!

Share on Facebook