0

Seminar 1 og 2 - tverrfaglige og nordiske kurs som arrangeres i Oslo, arrangeres to ganger årlig - i januar og august måned.

  • Program får du tilsendt på forespørsel og når du melder deg på nedenfor.
  • OBS! Ved nedlasting av dokumenter fra denne hjemmesiden - vær oppmerksom på følgende:Hvis du bruker PC, kan det hende at du må høyreklikke og åpne dokumentet i en annen nettleser for å få det opp. (Bruker du Mac, er det ingen problem – da kommer programmene direkte opp.)

Neste seminar for alle typer helsepersonell og lærere i helsefag – foregår som vanlig på Ullevål Universitetssykehus i Oslo.

Seminar 1: 27. – 29. januar 2020

Pris seminar 1 – NOK 4.850,- pr person

Seminar 2: 30. - 31. januar 2020

Pris seminar 2 – NOK 3.850,- pr person

Prisene inkluderer frukt, kjeks, kaffe, te og lunsj samt kursmateriell - internett-basert

Meld deg på eller be om program her ved å sende meg en mail.

Seminar 1 og 2 på Ullevål Universitetssykehus

På “Søsterhjemmet” – i undervisningslokalene i kjelleren. Gå ned i kjelleren fra baksiden av bygget – inngang 2F.

Seminar 1:

”FORFLYTNINGSKUNNSKAP OG BRUK AV FORFLYTNINGSTEKNIKKER”

Her lærer du selve håndverket og opparbeider håndlaget som er nødvendig i arbeid med pasienter på sykehus, beboere i sykehjem og i hjemmebasert omsorg. Hvordan løse oppgaver, hvordan analysere seg frem på faglig grunnlag -hvordan se muligheter, hvordan sette grenser på faglig, lovmessig og etisk grunnlag. Hvilke hjelpemidler er nødvendig, hvor mange hjelpere skal til i de forskjellige situasjoner.

Seminar 2

PRAKTISK PEDAGOGIKK OG ORGANISERING AV FORFLYTNINGSVEILEDERE I HELSEINSTITUSJONER

Her fokuserer vi på selve undervisningsrollen og oppgaven med å forandre kulturen på din arbeidsplass. Den gjøres i samarbeid med leder og sentrale kolleger for å oppnå suksess over tid. Vi ser på forskningsbaserte resulater av både økonomisk, organisatorisk, biomekanisk og arbeidsmiljømessig karakter.

I tillegg henter jeg teori og praktiske resultater fra prosjekter innenfor egen regi, blant annet fra Innovasjon Norge, Helse Bergen, InnoVest AS og Bano AS 2010-2014 i arbeidet med innovasjonsprosjektet Fremtidens baderom på sykehus, Aker Universitetssykehus 2005-2007, Vejle kommune og Forebyggelsesfonden 2010 – 2013 med prosjektet Bevægelseslære og forflytningskundskab, Hammel NeuroCenter, Jylland 2005 – 2013, Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus 2005-2011, Hvidovre Hospital i København 2004-2014, Arbejdsmiljøinstituttet i København 2001-2008 og Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo 1996-2003, Bærum kommune 2005 – 2017 – og videre

Forflytningsseminar om bariatriske pasienter – sykelig overvektige

Den 27. august 2014 holdt Sykehuset Innlandet og HMS-avdelingen det aller første seminar om temaet "Forflytning av sykelig overvektige pasienter". Seminaret foregikk i Terningen Arena på Elverum, og påmelding var til Serviceavdelingen Sykehuset Innlandet HMS-avdelingen. Foruten foredrag av Jørgen Foss, lederen av Foreningen for overvektige, holdt jeg selv foredrag og viste løsninger på forflytninger som ofte forekommer i sykehus.

Det var både workshop og demonstrasjon av nødvendige hjelpemidler for denne pasientgruppen.Til dette seminaret kom de viktigste leverandørene i Norge for å vise sine hjelpemidler spesielt konstruert for denne pasientgruppen.

© Forflytningsteknikk AS. mail@perlunde.no. (+47) 90101558

Sist oppdatert 11.09.2019 kl. 12:31

Del denne siden med andre!

Share on Facebook