0

NETT-seminarer og foredrag:

I disse corona-tider holder jeg nett-seminarer og foredrag med beste tekniske kvalitet både innenlands og utenlands - vi snakker med hverandre på vanlig vis - eneste forskjell er at vi ser hverandre via din skjerm, PC, nettbrett eller telefon.

Deltakerne arbeider og øver i sitt undervisningslokale - jeg arbeider i et kurslokale nær mitt hjemsted.

Det betyr at ingen steder er for langt unna - enten det gjelder smittefare, vær- eller vindforhold.

E-læring med Per Halvor Lunde:

Her er fire alternativer med e-læring innen forflytningskunnskap jeg har laget - og et som mine gode venner i Danmark har laget.

Tradisjonelle fysiske forflytningsseminarer:

De neste tradisjonelle seminarene vil foregå i august 2021

Seminar 1 og 2 - tverrfaglige og nordiske kurs som arrangeres i Oslo, arrangeres to ganger årlig - i januar og august måned.

(For kurs på den lokale arbeidsplass, kontakt Per Halvor Lunde direkte via mail eller telefon.)

  • Program får du tilsendt på forespørsel og når du melder deg på nedenfor.
  • OBS! Ved nedlasting av dokumenter fra denne hjemmesiden - vær oppmerksom på følgende:Hvis du bruker PC, kan det hende at du må høyreklikke og åpne dokumentet i en annen nettleser for å få det opp. (Bruker du Mac, er det ingen problem – da kommer programmene direkte opp.)

Neste seminar for alle typer helsepersonell og lærere i helsefag – foregår som vanlig på Ullevål Universitetssykehus i Oslo.

Med dagens smitteregime mot Covid-19, følger vi rådene fra Folkehelseinstituttet når seminarene avvikles:

Her er kravene til deltakerne og til arrangementet pr januar 2021:

 

1. Deltakerne kan kun delta hvis de ikke har symptomer som må undersøkes - og at de føler seg friske.

2. Maksimum 20 deltakere.

3. 3-4 personer i hver gruppe. Denne gruppen holder sammen hele kurset for å unngå spredning mellom flere personer enn nødvendig.

4. Ved pauser og ved teoriundervisning - 1 m avstand mellom deltakerne.

5. Hyppig vask av hender og bruk av Antibac som vi nå er vant til ellers i samfunnet.

 

Ved mat og drikke gjelder de samme regler som ellers i samfunnet:

6. Engangs pappkrus til kaffe og te - eller bruke personlige krus.

7. Ingen selvbetjening av felles fat med kjeks og frukt.

8. Hyppig desinfeksjon av håndtak og gjenstander som mange tar på.

9. Bruk av munnbind.

 

Seminar 1: 23. – 25. august 2021

Pris seminar 1 – NOK 4.950,- pr person

Seminar 2: 26. - 27. august 2021

Pris seminar 2 – NOK 3.950,- pr person

Prisene inkluderer frukt, kjeks, kaffe, te og lunsj samt kursmateriell - internett-basert

Meld deg på eller be om program her ved å sende meg en mail.

Seminar 1 og 2 på Ullevål Universitetssykehus

På “Søsterhjemmet” – i undervisningslokalene i kjelleren. Gå ned i kjelleren fra baksiden av bygget – inngang 2F.

Seminar 1:

”FORFLYTNINGSKUNNSKAP OG BRUK AV FORFLYTNINGSTEKNIKKER”

Her lærer du selve håndverket og opparbeider håndlaget som er nødvendig i arbeid med pasienter på sykehus, beboere i sykehjem og i hjemmebasert omsorg. Hvordan løse oppgaver, hvordan analysere seg frem på faglig grunnlag -hvordan se muligheter, hvordan sette grenser på faglig, lovmessig og etisk grunnlag. Hvilke hjelpemidler er nødvendige, hvor mange hjelpere skal til i de forskjellige situasjoner? Alle praktiske faglige problemsstillinger behandles i dette seminaret som gjør deg til en kompetent håndverker i helsesektoren.

Seminar 2

PRAKTISK PEDAGOGIKK OG ORGANISERING AV FORFLYTNINGSVEILEDERE I HELSEINSTITUSJONER

Her fokuserer vi på selve undervisningsrollen og oppgaven med å forandre kulturen på din arbeidsplass. Den gjøres i samarbeid med leder og sentrale kolleger for å oppnå suksess over tid. Vi ser på forskningsbaserte resulater av både økonomisk, organisatorisk, biomekanisk og arbeidsmiljømessig karakter.

I tillegg henter jeg teori og praktiske resultater fra prosjekter innenfor egen regi, blant annet fra Innovasjon Norge, Helse Bergen, InnoVest AS og Bano AS 2010-2014 i arbeidet med innovasjonsprosjektet Fremtidens baderom på sykehus, Aker Universitetssykehus 2005-2007, Vejle kommune og Forebyggelsesfonden 2010 – 2013 med prosjektet Bevægelseslære og forflytningskundskab, Hammel NeuroCenter, Jylland 2005 – 2013, Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus 2005-2011, Hvidovre Hospital i København 2004-2014, Arbejdsmiljøinstituttet i København 2001-2008 og Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo 1996-2003, Bærum kommune 2005 – 2017 – og videre

Forflytningsseminar om bariatriske pasienter – sykelig overvektige

Den 27. august 2014 holdt Sykehuset Innlandet og HMS-avdelingen det aller første seminar om temaet "Forflytning av sykelig overvektige pasienter". Seminaret foregikk i Terningen Arena på Elverum, og påmelding var til Serviceavdelingen Sykehuset Innlandet HMS-avdelingen. Foruten foredrag av Jørgen Foss, lederen av Foreningen for overvektige, holdt jeg selv foredrag og viste løsninger på forflytninger som ofte forekommer i sykehus.

Det var både workshop og demonstrasjon av nødvendige hjelpemidler for denne pasientgruppen.Til dette seminaret kom de viktigste leverandørene i Norge for å vise sine hjelpemidler spesielt konstruert for denne pasientgruppen.

© Forflytningsteknikk AS. mail@perlunde.no. (+47) 90101558

Sist oppdatert 13.02.2021 kl. 15:43

Del denne siden med andre!

Share on Facebook