Arbeidsmiljøkartlegging i brukers hjem

Se skjema - vedlegg 7 - på s 69 og 70.

Arbeidsmiljøkartlegging i brukers hjem  - et nødvendig verktøy for å forebygge konflikter mellom bruker, pårørende og ansatte i helsesektoren.

Kartleggingsverktøyet utarbeidet i forbindelse med et prosjekt i Oslo kommune og Levanger kommune - ledet av fysioterapeut Hanna Vesterager, fylles ut i forbindelse med at bruker søker eller får hjelp i eget hjem. Det er meget viktig at skjemaet fylles ut sammen med bruker - og med pårørende der det er nødvendig. Det skaper forståelse både for lovverket som angår pasientrettigheter og arbeidsmiljøloven. Begge lovverk skal oppfylles - og begge lovverk er likeverdige. Ved hjelp av skjemaet og prosessen med å fylle ut skjemaet, skapes det forståelse for at hjemmet må tilpasses brukerens funksjonsnivå i sanntid - og endres igjen hvis funksjonsnivået endres over tid.

NB! Det er helt nødvendig at de som arbeider på inntakskontor/bestillerkontor har både pasientperspektivet og arbeidsmiljøperspektivet i hodet samtidig når de forbereder vedtak om hjelp i eget hjem. Ellers får vi mange merkelige vedtak basert på feil oppfatning av brukerens funksjonsnivå i sanntid og eventuelle variasjoner i løpet av døgnet. Feil funksjonsnivå gir grobunn for konflikter mellom brukere/pårørende og hjelpere i kommunene om blant annet hvilke hjelpemidler som er nødvendige - og om og når det er nødvendig med en pleieseng istedenfor den private sengen, som tilhører et funksjonsnivå der man ikke trenger hjelp og pleie.

Hvilke møbler og tepper som må flyttes på eller fjernes for å få plass til hjelpemidler og kunne arbeide i hjemmet - om brukeren må bruke et annet rom eller flytte soverommet til en annen etasje i boligen - om badet er så lite og trangt og risikofylt at man heller kan dusje på sykehjemmet - alle disse spørsmålene kommer frem når man samvittighetsfullt fyller ut kartleggingsskjemaet med basis i brukerens funksjonsnivå i sanntid - ikke slik det har vært - men er i dag - og kan bli i fremtid.  

https://admin.mekke.no/data/images/2120/SHDIR%201%202.pdf

https://admin.mekke.no/data/images/2120/SHDIR%201.pdf

Sist oppdatert 06.06.2019 kl. 06:37

Del denne siden med andre!

Share on Facebook