E-læring med Per Halvor Lunde

Foto: Fra en Workshop jeg holdt på Forflytningskonferencen 30. november 2023 i Bredsten, Jylland  

E-læring er viktige alternativer til fysisk undervisning - selv for oss i praktiske yrker. Jeg har fem alternativer for dere som ønsker e-læring.

Enten du er leder eller ansatt i helsesektoren, er det nyttig å være klar over hva som finnes av muligheter for å tilegne seg ferdigheter innenfor kunnskapsområdene forflytning, aktivisering og praktisk pleie.

Her har du fem alternativer til å se, praktisere og lære om forflytningskunnskap. Disse kurs og/eller muligheter for 1) aktive søk etter konkrete forflytningsløsninger, har jeg utviklet alene og i samarbeid med blant annet   2) Gyldendal Forlag og 3) NAV.  

  1. Du finner mer enn 110 korte forflytningsvideoer på www.youtube.com/perhalvorlunde Disse videosnuttene fra inn- og utland - både på norsk, dansk, engelsk russisk og japansk - og også lengre videosekvenser tatt opp under undervisning av blant annet studenter, profesjonelle erfarne sykepleiere, spesialsykepleiere, fysioterapeuter, ambulansepersonell og paramedics. Disse videoclips og lengre sekvenser gir deg og dine kolleger muligheter for å finne det dere er ute etter. Disse videoene kompletteres til stadighet - så denne kunnskapsbanken vokser og vokser.
  2. Sammen med Gyldendal Forlag har jeg utviklet et e-læringskurs innen forflytningskunnskap - et digitalt verktøy for fagutvikling: https://www.qudos.no/public 
  3. Kunnskapsbanken.net er et nettsted for hjelpemidler og tilrettelegging utviklet av NAV. Sammen har vi laget et Godkjenningskurs personløfter og seil - en nødvendig kunnskap for alt helsepersonell som arbeider direkte med pasienter og brukere - https://www.kunnskapsbanken.net/kurs/godkjenningskurs-personlofter-og-seil/
  4. og et Godkjenningskurs for bruk av senger. Disse kursene gir alle som deltar i disse interaktive godkjenningskursene god kunnskap og solid bakgrunn for egen praksis. Samtidig gjør de ledere trygge på at ansatte har nødvendig kompetanse i møte med mennesker som trenger deres hjelp:          https://www.kunnskapsbanken.net/kurs/godkjenningskurs-senger/ 
  5. Mine gode venner som jeg har samarbeidet med i mange år i Danmark, har også et e-læringskurs i forflytningsteknikker; E-læringsmodul om forflytningsteknik. Det er laget i regi av BFAVelfærd og Offentlig administration. Michael Skriver, Steffen Adamsen og Marianne Storm viser mange grunnleggende forflytninger som alle i vår bransje må kunne. https://www.forflyt.dk/forflytning/undervisningspakke-til-forflytningsteknik/e-laering 

Sist oppdatert 20.12.2023 kl. 05:43

Del denne siden med andre!

Share on Facebook