Seminarer, workshops, e-læring og foredrag med Per Halvor Lunde

NETT-seminarer og foredrag:

I disse corona-tider holder jeg nett-seminarer og foredrag med beste tekniske kvalitet både innenlands og utenlands - vi snakker med hverandre på vanlig vis - eneste forskjell er at vi ser hverandre via din skjerm, PC, nettbrett eller telefon.

Deltakerne arbeider og øver i sitt undervisningslokale - jeg arbeider i et kurslokale nær mitt hjemsted.

Det betyr at ingen steder er for langt unna - enten det gjelder smittefare, vær- eller vindforhold.

E-læring med Per Halvor Lunde:

Her er fire alternativer med e-læring innen forflytningskunnskap jeg har laget - og et som mine gode venner i Danmark har laget.

Tradisjonelle fysiske forflytningsseminarer:

De neste tradisjonelle seminarene vil foregå i januar 2022

Seminar 1 og 2 - tverrfaglige, inter-nordiske kurs som arrangeres i Oslo, arrangeres to ganger årlig - i januar og august måned.

(For kurs på den lokale arbeidsplass, kontakt Per Halvor Lunde direkte via mail eller telefon.)

  • Program får du tilsendt på forespørsel og når du melder deg på nedenfor.
  • OBS! Ved nedlasting av dokumenter fra denne hjemmesiden - vær oppmerksom på følgende:Hvis du bruker PC, kan det hende at du må høyreklikke og åpne dokumentet i en annen nettleser for å få det opp. (Bruker du Mac, er det ingen problem – da kommer programmene direkte opp.)

Neste seminar for alle typer helsepersonell og lærere i helsefag – foregår som vanlig på Ullevål Universitetssykehus i Oslo.

Med dagens smitteregime mot Covid-19, følger vi rådene fra Folkehelseinstituttet når seminarene avvikles:

Her er kravene til deltakerne og til arrangementet pr januar 2021:

 

1. Deltakerne kan kun delta hvis de ikke har symptomer som må undersøkes - og at de føler seg friske.

2. Maksimum 20 deltakere.

3. 3-4 personer i hver gruppe. Denne gruppen holder sammen hele kurset for å unngå spredning mellom flere personer enn nødvendig.

4. Ved pauser og ved teoriundervisning - 1 m avstand mellom deltakerne.

5. Hyppig vask av hender og bruk av Antibac som vi nå er vant til ellers i samfunnet.

 

Ved mat og drikke gjelder de samme regler som ellers i samfunnet:

6. Engangs pappkrus til kaffe og te - eller bruke personlige krus.

7. Ingen selvbetjening av felles fat med kjeks og frukt.

8. Hyppig desinfeksjon av håndtak og gjenstander som mange tar på.

9. Bruk av munnbind.

 

Nyhet januar 2022!

Seminar 1 og 2 i kombinasjon: 24. – 26. januar 2022

Pris seminar 1 og 2 kombi – NOK 5.950,- pr person

Prisene inkluderer frukt, kjeks, kaffe, te og lunsj samt kursmateriell - internett-basert - papirløst.

Meld deg på eller be om program her ved å sende meg en mail.

Seminar 1 og 2 foregår på Ullevål Universitetssykehus

På “Søsterhjemmet” – i undervisningslokalene i kjelleren. Gå ned i kjelleren fra baksiden av bygget – inngang 2F.

Seminar 1 inneholder:

”FORFLYTNINGSKUNNSKAP OG BRUK AV FORFLYTNINGSTEKNIKKER”

Her lærer du selve håndverket og opparbeider håndlaget som er nødvendig i arbeid med pasienter på sykehus, beboere i sykehjem og i hjemmebasert omsorg. Hvordan løse oppgaver, hvordan analysere seg frem på faglig grunnlag -hvordan se muligheter, hvordan sette grenser på faglig, lovmessig og etisk grunnlag. Hvilke hjelpemidler er nødvendige, hvor mange hjelpere skal til i de forskjellige situasjoner? Alle praktiske faglige problemsstillinger behandles i dette seminaret som gjør deg til en kompetent håndverker i helsesektoren.

Seminar 2 inneholder:

PRAKTISK PEDAGOGIKK OG ORGANISERING AV FORFLYTNINGSVEILEDERE I HELSEINSTITUSJONER

Her fokuserer vi på selve undervisningsrollen og oppgaven med å forandre kulturen på din arbeidsplass. Den gjøres i samarbeid med leder, verneombud, BHT og sentrale kolleger for å oppnå suksess over tid. Vi ser på forskningsbaserte resulater av både økonomisk, organisatorisk, biomekanisk og arbeidsmiljømessig karakter.

I tillegg henter jeg teori og praktiske resultater fra prosjekter innenfor utstrakt samarbeid med offentlige og private oppdragsgivere og i egen regi, blant annet fra Innovasjon Norge, Helse Bergen, InnoVest AS og Bano AS 2010-2014 og 2018-2021 i arbeidet med innovasjonsprosjektet Fremtidens baderom på sykehus, Aker Universitetssykehus 2005-2007, Vejle kommune og Forebyggelsesfonden 2010 – 2013 med prosjektet Bevægelseslære og forflytningskundskab, Hammel NeuroCenter, Jylland 2005 – 2013, Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus 2005-2011, Hvidovre Hospital i København 2004-2014, Arbejdsmiljøinstituttet i København 2001-2008 og Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo 1996-2003, Bærum kommune og Skedsmo kommune 2005 – 2019 – og videre i 2022. 

Forflytningsseminar om bariatriske pasienter – sykelig overvektige

Den 27. august 2014 holdt Sykehuset Innlandet og HMS-avdelingen det aller første seminar om temaet "Forflytning av sykelig overvektige pasienter". Seminaret foregikk i Terningen Arena på Elverum, og påmelding var til Serviceavdelingen Sykehuset Innlandet HMS-avdelingen. Foruten foredrag av Jørgen Foss, lederen av Foreningen for overvektige, holdt jeg selv foredrag og viste løsninger på forflytninger som ofte forekommer i sykehus.

Det var både workshop og demonstrasjon av nødvendige hjelpemidler for denne pasientgruppen.Til dette seminaret kom de viktigste leverandørene i Norge for å vise sine hjelpemidler spesielt konstruert for denne pasientgruppen.

© Forflytningsteknikk AS. mail@perlunde.no. (+47) 90101558

Sist oppdatert 26.08.2021 kl. 13:29

Del denne siden med andre!

Share on Facebook