Forflytningskunnskap over fag- og landegrenser

Forflytningskunnskap over fag- og landegrenser

Jeg samarbeider med mange forskjellige fagpersoner, produsenter og industridesignere i mitt utviklingsarbeid.

Innen Virtuell forflytning og Virtuell gjenopptrening samarbeider jeg med et av verdens beste selskap og deres utviklere og programmerere om interaktiv 3D-animasjon: Welfare Denmark

Innenfor temaet forflytning og bariatriske pasienter (sykelig overvektige), samarbeider jeg med Lene Plambech og Gitte Bøgedal.

I flere år har vi hatt kontakt i forbindelse med kurs og utviklingsarbeid, og i 2011 skrev vi et kapittel sammen i min bok om temaet. Kapittelet er en del av min nye danske bok som kom i 2011. Kapittelet er også en del av min nye norske bok fra 2011.

Lene og Gitte kom i april 2010 med en bok og DVD på dansk som omhandler dette temaet spesielt.

I Danmark har jeg i flere år samarbeidet med fysioterapeut “Anni Vindnæs” om “Bevægelse og forflytning”, for eksempel i Ringkøbing og Vejle kommune. Les mer om våre prosjekter her og her.

Nevrologi og forflytning

Jeg samarbeider med mange sykehus og spesialavdelinger innen nevrologi, blant annet Sunnaas sykehus, Hammel Neurocenter, Hvidovre Hospital, Aalborg sygehus, Rigshospitalet i København, Ringe – afd for rygmarvskadde, Sclerosecenteret, Afd for psykisk udviklingshemmede børn, Glostrup Hospital – afdeling for apoplexi med utvikling af forflytningsteknikker og treningsmetoder som er vesensforskjellige fra de Bobath-teknikker de har arbeidet med tidligere – der hjelpemidler i treningen blant annet ikke har vært en del av tenkningen, dessverre. Med de overbelastninger på personalet og de unødvendig tunge løsninger som også har medført at pasienter har måttet slite mer enn nødvendig uten evidensbasert grunnlag for praksis blant fysioterapeuter, ergoterapeuter og pleiere.

Paramedics / Ambulansearbeid og forflytning

I Norge samarbeider jeg med flere ambulansedistrikter. Her er noen:

Oslo og Akershus, Nord-Gudbrandsdal, Steinkjer, Stord, Bergen, Kristiansand, Gjøvik og Voss.

I Danmark har jeg samarbeidet med Falck og utdannet superbrugere eller forflytningsveiledere som har som oppgave å utdanne alle de ca 1000 Falck-redderne i Danmark. Alle ledere i Falck – ca 100 totalt – har deltatt på et dagsseminar før utdanningen av superbrugerne startet.

Operasjonsavdeling og forflytning – ortopediske avdelinger og forflytningskunnskap

Arbeid med pasienter på en operasjonsavdeling har mange utfordringer, og forflytning og leiring av pasientene på operasjonsbordet eller til og fra seng og bord er bare noen få av de oppgavene som krever kunnskap innen forflytning. På dette området har jeg arbeidet i flere år med avdelinger på Aker Universitetssykehus, Ullevål Universitetssykehus, A-hus, Helse Bergen – Haukeland, Kristiansand, Rikshospitalet i Oslo – nevrokirurgisk avdeling, tidligere Regionsykehuset i Trondheim, Lovisenberg Diakonale sykehus, Levanger sykehus, Helse Fonna i Haugesund, Hammerfest sykehus, Sykehuset i Buskerud, Ringerike sykehus, Sykehuset Innlandet – Hamar, Elverum og Gjøvik og Lillehammer sykehus.

I Danmark har jeg hatt samarbeid med Rigshospitalet i København, Aalborg sygehus, Herlev sygehus og i Aarhus.

Anestesiavdeling og forflytning

Oslo Universitetssykehus Aker da de avdelingene eksisterte, Oslo Universitetssykehus Ullevål, Lovisenberg Diakonale sykehus, Sykehuset i Buskerud, Ringerike sykehus og A-hus er sykehus hvor jeg har samarbeidet med anestesisykepleiere om å utarbeide profesjonelle forflytningsløsninger.

Sykehjem og forflytning – hjemmepleie og forflytningskunnskap

Jeg har samarbeidet med de fleste kommuner i Danmark og i Norge når det gjelder undervisning og utvikling av en forflytningspolitikk – og et undervisningssystem innen forebyggende arbeid for helsepersonell.

Produktutvikling og forflytning

Jeg har i mange år samarbeidet med industridesigner Magne Wallenius nå det gjelder produktutvikling og kreativ bearbeiding og videreutvikling av egne ideer og med konkrete oppdrag utenfra.

I tillegg har jeg hatt et mangeårig og stimulerende samarbeid med RoMedic AS – et samarbeid som nå fortsetter med Handicare AS som har kjøpt Romedic. Jeg samarbeider også med andre firmaer med kursutvikling – eksempelvis ArjoHuntleigh, Etac AS og Ergolet AS.

Forflytningsduk - www.forflytningsduk.no - et nødvendig og smart hjelpemiddel for både pasienter og ansatte

© Forflytningsteknikk AS. mail@perlunde.no

Sist oppdatert 18.12.2015 kl. 15:02

Del denne siden med andre!

Share on Facebook