Hjelpemidler som verneutstyr og treningsapparater

Tror du at det går an å arbeide uten hjelpemidler når man forflytter og trener dårlige pasienter?

Bruk hjelpemidler i opptrening!

I alle år har forflytningskunnskap basert seg på å bruke gode hjelpemidler og smarte arbeidsteknikker for å forebygge skader på både pasienter og ansatte. Blant egne kolleger – fysioterapeuter verden rundt, har motstand mot bruk av utstyr og hjelpemidler vært fremtredende i mange miljøer – særlig blant de med tilknytning til opptrening av hjerneskadde – nevrologiske lidelser.

Vi har f.eks. Bobath-gruppen og A-B-C-konsept-gruppen hvor mange av dem i dag – selv i 2014 fortsetter som før – uten bruk av hjelpemidler. Det triste er at mange ergoterapeuter og fysioterapeuter sitter og bestemmer om hjelpemidler skal kjøpes inn eller ikke – og dermed bestemmer over pleiepersonell hvorvidt de får de hjelpemidlene de trenger eller ikke. Enten jeg er i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland eller Japan, møter jeg ofte slike holdninger blant egne kolleger – og det er trist. Forebyggelse er fraværende i tankegangen, og arbeidet med gjenopptrening er blytungt. Dessuten er det risikosport utført uten dokumentasjon på at det er bedre å drive opptrening uten hjelpemidler enn med.

Husk at med hjelpemidler som er tilpasset det spesielle funksjonsnivået og den spesielle fasen man driver opptrening i, så får pasientene mer trening ganske enkelt bare fordi alt personalet som er på arbeid når terapeuter har fri, dermed kan drive aktivisering og trening under sikre forhold. Bedre for personalet – bedre for pasientene.

For terapeutene selv, gir trening med riktige hjelpemidler spesifisitet i treningen. Det betyr at man kan tilpasse og skreddersy belastningene og utfordringene til pasientene så de opplever gradvis mestring og ikke nederlag fordi hjelpemiddelet er feil – “og det eneste vi har“. Denne holdningen er destruktiv og ikke proaktiv. Dessuten er det økonomisk sett en svært dårlig investering å bruke feil eller kjøpe inn feil utstyr. Mindre aktivitet for de dårlige pasientene, gir lenger liggetid på sykehuset.

Vi trenger derfor mye flere og annerledes hjelpemidler enn det som er vanlig på en opptreningsavdeling og en vanlig sykehusavdeling i dag – i 2014. Både fysioterapeuter og ergoterapeuter har for lite kunnskap om hva som finnes i markedet for hjelpemidler. Det viste vårt prosjekt på Aker Universitetssykehus der jeg var prosjektleder i perioden 2005-2007.

Eksempel på faglig dårlig praksis:

Det er vanlig å bruke “prekestol“ ved gangtrening av svake pasienter. Det er det man har på en typisk sykehusavdeling. Men – når pasienten svikter i både arm(er) og/eller ben – eller pasienten er halvsidig lammet, er prekestol et svært uegnet hjelpemiddel. Likevel bruker man det… – “fordi det er det vi har”.

Dette er tegn på mangelfulle kunnskaper om både opptrening og hjelpemidler. Gjør noe – forandre praksis med andre og bedre hjelpemidler. Google da vel! Kunnskapene finnes utenfor din egen avdeling…

Bruk hjelpemidler!

Her er én blant mange undersøkelser som viser at det skal brukes hjelpemidler ved forflytning og gjenopptrening av pasienter.

 

© Forflytningsteknikk AS. mail@perlunde.no. (+47) 90101558.

Sist oppdatert 18.12.2015 kl. 14:42

Del denne siden med andre!

Share on Facebook