Forflytning for fremtiden

  1. Forflytningskunnskap og prosjektet Fremtidens baderom på sykehus -
  2. 2. 3D-animasjoner av forflytningsløsninger
  3. 3. Virtuell gjenopptrening

Her finner du prosjekter jeg arbeider med og har samarbeider med andre aktører om.

Et innovasjons som er kalt “Fremtidens baderom på sykehus” er et skandinavisk prosjekt som vi startet i 2010 og som vil avsluttes i 2021. Det finansieres blant annet av Innovasjon Norge AS, og er et samarbeid med Helse Bergen HF og InnoVest. Vi utviklet et baderomskonsept som vil forandre sykehusenes, sykehjemmenes og private tradisjonelle baderom. Målsetningen er å redusere baderommenes størrelse fra tradisjonelle 7,5 m2 til ca 4 m2 – eller øke størrelsen på de som er for små til en størrelse på ca 4 m2. Det er den baderomstørrelsen vi har funnet frem til som er optimal ut fra tre sentrale kriterier:

  1. Bidra til at pasientene kan bruke så mye av sine fysiske ressurser som mulig og bli mest mulig selvhjulpne straks de har mulighet for det.
  2. Redusere risikoen for fall på baderom.
  3. Redusere den fysiske belastningen på helsepersonellet som hjelper pasientene på toalettet.

Du finner alle resultatene og konklusjonene fra vårt prosjekt i rapporten fra mars 2021 - og de konkrete resultatene på https://bano.no

Under Virtuell interaktiv 3D teknologi informerer jeg om det arbeidet jeg gjør sammen med firmaet Welfare Denmark om bruk av den ypperste teknologien innen interaktiv bruk av media – herunder Virtuell gjenopptrening som det ene program – og Virtuell forflytning som det andre. I programmet virtuell forflytning arbeider jeg som faglig ansvarlig.

 

© Forflytningsteknikk AS. mail@perlunde.no

Sist oppdatert 20.12.2023 kl. 05:35

Del denne siden med andre!

Share on Facebook