Bestilling - BOK & DVD

Bestilling

  • Den nye reviderte boka fra april 2011 - 5. utgave norsk versjon.
  • DVD 20011 - Cover for DVD nr 1
  • DVD nr 1 - For alle som arbeider med pasienter og beboere i helsesektoren - en omfattende DVD med 7 forskjellige tema á ca 12 minutter.
  • DVD nr 2 - spesialtema for de som arbeider i hjemmepleien og på sykehjem - i salg fra september 2011

 

BOK

Bestilling og omtale – se Gyldendal Akademisk

DVD-produksjonen del 1 og del 2:

“Forflytningskunnskap for helsepersonell – etikk i praksis” –

Del 1 består av 7 forskjellige temaer for alle kategorier helsepersonell på sykehus, sykehjem og i hjemmebasert omsorg. Denne del 1 er en grunndel som tar opp alle situasjoner som er basiskunnskapene for enhver som skal arbeiide med pasienter, beboere, klienter, barn og voksne.

Denne DVD del 1 brukes på alle typer av helseinstitusjoner og i utdanningsinstitusjoner og skoler for helsepersonell i både Norge og Danmark. (Det er også laget en egen DVD for Japan)

Del 2 er laget for de som arbeider på sykehjem, i boliger og i hjemmesykepleien.

Pris for første del er lik for alle

Den første del man kjøper koster kr 1550,- + mva – de påfølgende deler koster kr 1150,- + mva og porto

På denne måten kan man gå direkte til den del man ønsker å kjøpe – uavhengig av rekkefølge i serien som utvikles hele tiden.

PRIS Norge:

NOK 1550,- eks mva – totalt kr 1938,- + porto. Del 2 kr 1150,- + mva og porto.

Pris Danmark:

DKK 1450,- for del 1 – DKK 1050,- for del 2 (porto tilkommer)

BESTILLING:

Videoserien bestilles på denne mailen:

mail@perlunde.no

DVD-produksjonen vil etterhvert bestå av forskjellige DVD-program for helsesektoren.

Total spilletid: 1 time 40 minutter – ca 14 minutter per video

Innhold:

Tema 1 – Forflytningskunnskap – muligheter og grenser for både pasienter og helsepersonell

Tema 2 – Det naturlige bevegelsesmønsteret – forflytterens faglige grunnlag

Tema 3 – Den gode sengen – et supert hjelpemiddel for pasient og hjelper

Tema 4 – Arbeidsstillinger – arbeidsbevegelser og grenser for hva man skal utsette seg for…

Tema 5 – Den faglige praksis basert på det naturlige bevegelsesmønsteret – og eksempler på hva som ikke er fag…

Tema 6 – Når unødvendig tunge arbeidsoppgaver blir lette

Tema 7 – Nyttige tips og nødvendig risikovurdering

I tillegg til de 7 hovedtemaene, følger det også med 2 små ekstra snutter:

Tema 8 – Utstyret er halve arbeidet… også når det gjelder en fødeseng, en undersøkelsesbenk eller en akuttvogn

Video 9 – En kort historie – Marerittet… på 30 sekunder.

Opsjon på flere DVD-produksjoner:

Med prisen på kr 1550,- eks mva på den første kjøpte DVD, følger en opsjon med en tilleggs-DVD i 2011 for en kostnad på kr 1150,- eks mva

En DVD del 2 kom i mai 2011 med tema fra sykehjem, boliger og fra hjemmebasert omsorg.

Neste trinn – DVD 3 med en spesialdel av DVD-produksjonen kommer i løpet av andre halvdel 2013, med mange nye situasjoner hentet fra sykehus og spesialavdelinger som ambulanse, operasjon, intensiv, slagpost, mottakelsesavdeling, røntgenavdeling, etc..

De som allerede har kjøpt hoveddel 1, kan som nevnt kjøpe hver av delene 2 og/eller 3 for kr 1150,- eks mva hver.

For de som ønsker kun del 2 eller 3, er prisen som om man kjøper kun del 1 – kr 1550,- + mva og porto

Følg med i utviklingen – det utvikles stadig nye DVD og nytt undervisningsmateriell.

I tillegg til DVD-produksjon, samarbeider jeg nå med www.welfaredenmark.com om interaktive 3D-produksjoner for opplæring med samme teknologi som for piloter og for eksempel ansatte i oljebransjen.

Velg Løsninger på hjemmesiden til Welfare Denmark for å se programmet om forflytning.

 

© Forflytningsteknikk AS. mail@perlunde.no. (+47) 90101558.

Sist oppdatert 18.12.2015 kl. 14:13

Del denne siden med andre!

Share on Facebook