Arbeidsmiljøkartlegging i brukers hjem

Se skjema - vedlegg 7 - på s 69 og 70.

Arbeidsmiljøkartlegging i brukers hjem  - et nødvendig verktøy for å forebygge konflikter mellom bruker, pårørende og ansatte i helsesektoren.

Kartleggingsverktøyet utarbeidet i forbindelse med et prosjekt i Oslo kommune og Levanger kommune - ledet av fysioterapeut Hanna Vesterager, fylles ut i forbindelse med at bruker søker eller får hjelp i eget hjem. Det er meget viktig at skjemaet fylles ut sammen med bruker - og med pårørende der det er nødvendig. Det skaper forståelse både for lovverket som angår pasientrettigheter og arbeidsmiljøloven. Begge lovverk skal oppfylles - og begge lovverk er likeverdige. Ved hjelp av skjemaet og prosessen med å fylle ut skjemaet, skapes det forståelse for at hjemmet må tilpasses brukerens funksjonsnivå i sanntid - og endres igjen hvis funksjonsnivået endres over tid.

NB! Det er helt nødvendig at de som arbeider på inntakskontor/bestillerkontor har både pasientperspektivet og arbeidsmiljøperspektivet i hodet samtidig når de forbereder vedtak om hjelp i eget hjem. Ellers får vi mange merkelige vedtak basert på feil oppfatning av brukerens funksjonsnivå i sanntid og eventuelle variasjoner i løpet av døgnet. Feil funksjonsnivå gir grobunn for konflikter mellom brukere/pårørende og hjelpere i kommunene om blant annet hvilke hjelpemidler som er nødvendige - og om og når det er nødvendig med en pleieseng istedenfor den private sengen, som tilhører et funksjonsnivå der man ikke trenger hjelp og pleie.

Hvilke møbler og tepper som må flyttes på - eller fjernes for å få plass til hjelpemidler og kunne arbeide i hjemmet - om brukeren må bruke et annet rom eller flytte soverommet til en annen etasje i boligen - om badet er så lite og trangt og risikofylt at man heller kan dusje på sykehjemmet - alle disse spørsmålene kommer frem når man samvittighetsfullt fyller ut kartleggingsskjemaet med basis i brukerens funksjonsnivå i sanntid - ikke slik det har vært - men er i dag - og kan bli i fremtid.  

https://admin.mekke.no/data/images/2120/SHDIR%201%202.pdf

https://admin.mekke.no/data/images/2120/SHDIR%201.pdf

Den nye forskriften har blant annet bakgrunn i ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem, som Norge ratifiserte i 2021 og som trer i kraft 8. juli 2022. Konvensjonen skal sikre en internasjonal standard som gir arbeidstakere i private hjem grunnleggende rettigheter i et arbeidsforhold.

https://lovdata.no/forskrift/2022-06-03-969

Sist oppdatert 28.01.2024 kl. 17:30

Del denne siden med andre!

Share on Facebook